رقص خرم آبادی

زمان مطالعه این مطلب تنها: 8 دقیقه

 

رقص خرم آبادی

رقص خرم آبادی ،   رقص های مردم خرم اباد استان لرستان مانند موسیقی ، ریشه در کار و زندگی آنان دارد . هم آهنگی ضرب آهنگ های موسیقی با حرکات موزون پاها و بدن رقصندگان ، تند و کند شدن سرعت رقص ها و جهش و سکون در حرکات ، همه و همه گویای آن است که رقص ها نشانگر روح ایستادگی ،‌هیجان و شادمانی است . چنین می نماید که با اجرای این رقص ها نوازنده و رقصنده ، خود و تماشاچی را برای بهتر زیستن و غلبه بر طبیعت و نگاهی درونی تر برای پالایش روح و احساسات ، برمی انگیزد. در حرکات رقص ، بخصوص انگاه که با موسیقی همراه است ، ذهن از محیط و دل مشغولی های گذشته و آینده فارغ می شود . این جنب و جوش و هیجان به تخلیه فشارهای روحی کمک کرده و به این ترتیب ذهن و جسم آزاد و رها شده و شادمانی ، سرور ، امید و پندار نیک از ژرفای وجود انسان می جوشد و برجان او جاری می گردد. این شور و نشاط و هیجان ، بدون شک علاوه بر تاثیرات فوق ، شفابخش بیماری های جسمی و روحی انسان است .

ویژگی های رقص های لری

۱- این رقص ها معمولا به همراه سرنا و دهل در محوطه هائی باز اجرا می شوند . البته در محیط های سربسته و کوچک مناطق شهری است ، استفاده از سازهای کمانچه و تمبک مناسب تر است .

۲- از آنجا که در زندگی ایلات و عشایر زنان و مردان دوش به دوش یکدیگر کار کرده و زندگی را پیش می برند، در هنگام رقص هم ، به طور جمعی می رقصند ، رقصندگان پنجه در پنجه و بازو به بازو و سرشار از شادمانی و سرور به استواری کوه ها و با ایمانی به سترگی دار بلوط ، رقصی پر هیجان را نمایش می گذارند.

۳- رقص ها بیشتر در عروسی ها ، جشن و میهمانی ها اجرا می شود.

۴- رقص دسته جمعی  را در خرم آباد لرستان چوپی یا بازی می گویند ، نفر اول صف رقصندگان را سرچوپی یا چوپی کش می نامند . تمام رقصندگان بایستی ریتم و حرکات بدن ، پاها و دستان خود را با او هم آهنگ کنند . سرچوپی با یک یا دو دستمال رنگین ، حرکات نمایشی تهییج کننده ای را انجام می دهد و بقیه رقصندگان دستان یکدیگر را گرفته و با حرکات موزون پاها ، سر و بدن ، رقص را پی می گیرند ، نفر آخر صف رقصندگان با تکان دادن دستمال حرکات نمایشی رقص را زیباتر می کند.

۵- سرچوپی به لحاظ رعایت احترام دیگر رقصندگان یا از سرخستگی و احیانا عدم مهارت کافی ، جای خود را با دیگر رقصندگان عوض می کند. تماشاچیان برای هواداری و احترام به دوستان و خویشاوندان و یا کسانی که زیبا می رقصند ، پول شاباش می کنند و زنان و مردان با کِل و هلهله ، هیجان شاباش را بیشتر می کنند.

۶- کلیه رقص های لری از  مجموعه ترانه هائی تشکیل می شوند که تک خوان ابیات مختلف را می خواند و بقیه رقصندگان  ترجیع وار یک بیت را تکرار می کنند . این ملودی ها با تغییرات (واریاسیون های ) گوناگون به یکدیگر وصل می شوند و یک قطعه رقص ، با زمان آزاد را به وجود می آورند.

۷- رقص ها اکثرا با یک گروه رقصنده ثابت شروع می شوند که این گروه یک دوره رقص را از سنگین ، نیمه تند و در نهایت به تند ختم می کنند. البته در اجرای سنتی یک دوره رقص ، از سنگین آغاز و پس از طی مراحل نیمه تند و تند ، مجددا با اجرای  سنگین پایان می پذیرد.

۸- گر چه ملودی های اصلی رقص ها در نزد نوازندگان مختلف یکسان است ولی نوازنده معروف و معتبر ، شگردهای خاص خود را دارد که او را از دیگران متمایز می کند . برای مثال : رقص دوپای علیرضا حسین خانی  با رقص دوپای پیر ولی و همین طور شامیرزا مرادی متفاوت است و این یکی از ویژگی های شگفت انگیز موسیقی محلی است .

۹- نوازندگان سرنا یا کمانچه با دنبال نمودن حرکات رقصندگان ، سعی در به وجد آوردن آنان می نمایند و هرموقع حس کردند ملودی ها و حرکات در یک رقص به قدر کافی انجام گرفته است ، قبل از این که کسل کننده شود ، بدون قطع آهنگ ، نوع رقص را تغییر می دهند . همان گونه که قبلا هم اشاره شد ، تغییر رقص ها گاهی هم توسط سرچوپی ، دیگر رقصندگان و حتی تماشاچیان از نوازندگان خواسته می شود.

 ساز سحری: نواختن ساز سٌرنا در لرستان قدیم بر فراز پشت بام ها و بلندی ها با هدف بیدار باش مردم در سحرگاهان وجه تسمیه شناخته شدن سرنا به عنوان ساز سحری در لرستان است . از سوئی در مقام های موسیقی لری « مقام سحری» که با نواختن سرنا اجرا می شود به هدف باخبر کردن مردم از واقعه ای مهم (معمولا فوت افراد )و اماده ساختن انها برای واکنش متقابل و پاسخ به فراخوانی ( زمان جنگ ها و نبرد)به جایگاه سرنا در سازها و مقام های موسیقی لری اهمیت ویژه ای بخشیده است .امروزه مقام سحری را در مراسم سوگواری عاشورای حسینی نیز بکار می برند.

     مقام قطار:  یکی ازمقام های کهن موسیقی در مناطق لک نشین لرستان  است که برخی از آن با نام «مقام سرساز» بعنوان آغاز کننده اجرای ساز نیز نام می برند. بدلیل پشت سرهم و در یک ردیف قرار گرفتن(قطار شدن) رقصنده ها جهت اجرای مراسم رقص چوپی در این مقام بعنوان آغازگر مقام های دیگر موسیقی لری به آن نام قطار داده اند. 

   سنگین سماع : یا به عبارتی بهتر سماع سنگین ، رقصی است که با سنگینی و وقاری خاص اجرا می شود و چون در این رقص حرکت گام ها بسیار سنگین و موزون می باشد لذا بیشتر کهنسالان و سالخوردگان تمایل شرکت در مراسم چوپی با این مقام را دارند. برداشتن گام ها انچنان دقیق و حساس است که اگر فرد مبتدی بخواهد با این مقام چوپی بگیرد خیلی زود مبتدی بودنش مشخص و از صف رقصنده ها بیرون می رود.ریتم منحصر به فرد سنگین سماع سبب اختصاص خاص این مقام تنها به منطقه لرستان شده است و از جمله مقام های موسیقی لری است که هیچ گونه مشابهت یا قرینه ای با مقام های موسیقی نواحی دیگر ایران زمین نداشته و ندارد.

    هل پرکه :یکی از مقام های رقص موسیقی شاد لرستان با تم هائی از موسیقی کردی کرمانشاهی که پس از مقام قطار و سنگین سماع اجرا می شود . در این مقام پاها به شکل آزاد به طرف جلو رها شده و به سمت بالا حرکت می کند.

    دوپا:

سریعترین و پر تحرک ترین رقص لری است که با شروع ریتم دهل و کمانچه و تنبک ،رقصنده ها دست در دست یکدیگر با برداشتن  متناوب دو قدم به جلو و یک قدم به عقب به همراهی با آهنگ می پردازند. ترانه های سوزه سوزه ، بالا برز و آمان گلیا  از جمله ترانه هایی  است که در  مقام دوپا اجرا شده اند.    سه پا: از جمله زیباترین و پرهیجان ترین مقام های موسیقی لری است که در آن گروه رقصنده با هدایت سرچوپی دست  در دست و شانه به شانه همدیگر  با هر ضربه دهل ،تماس گام های خود با زمین را تنظیم می کنند . معمولا اولین ضرب دهل زیر پای راست قرار می گیرد و گروه رقصنده با همراهی ساز ،سه قدم به جلو و با پای چپ یک قدم به عقب گام برداشته و مرتبا این حرکت را تکرار می کنند. ترانه های حالوی گنم خره ، والا دوسِت دیرم ، کلنجه زرد و حنا بنو ، از جمله ترانه هائی است که در این مقام موسیقی لری اجرا شده اند.  شونه شکی : به اعتبار واژه های تشکیل دهنده آن که همان شُونه (شانه) و شک (تکان دادن) می باشند ،در واقع  یکی از مقام های موسیقی لری است که در ان با ریتم تند نوازنده ،تکان و حرکت شانه های رقصنده ها کاملا مشهود است .  سوار هو : به همراه مقام های موسیقی «شاره را» (راه حمله به شهر) و «جنگه را» (راه جنگی) یکی از مقام های موسیقی حماسی و رزمی لرستان بود که به واسطه پایان گرفتن جنگ و نبرد بین سپاهیان و به دستور فرمانده یا یکی از بزرگان ایل و طایفه برای فراخوانی و بازگشت سوارکاران جنگی از صحنه نبرد و جمع شدن سپاهیان (یا به تعبیرنظامیان به عنوان شیپور جمع) نواخته می شد و با هو یا هی کردن (بازگشت و فراخوانی ) سوارکاران از انها می خواستند که دست از جنگ کشیده و در محل برخواستن ساز و نوای موسیقی حضور بهم رسانند. در دهه های گذشته ،این مقام موسیقی حماسی و رزمی لری به تدریج با آمیختن به سوارکاری هنگام مراسم عروسی و نامزدی ها از مقام حماسی خود نقل مکان و در مقام موسیقی شاد سواربازی عروسی های لرستان همراه با تیراندازی جای گرفته است .

معروف‌ترین قطعات کمانچه

اجرای صحیح قطعه‌های معروف با کمانچه برای هنرجویان باسابقه بسیار مهم است. افرادی که قصد دارند تمرین‌های بیشتر و سطح بالاتری داشته باشند باید سراغ قطعات خاصی بروند که برای کمانچه و بر اساس توانایی‌ها و امکانات آن ساخته شده‌اند. در این مقاله، برخی از معروف‌ترین قطعات کمانچه را معرفی کرده‌ایم و نت آهنگ‌های معروف کمانچه را گردآوری کرده‌ایم.

دایه دایه

ترانۀ «دایه دایه» یا «موتورچی» از آثار موسیقی‌دانان عصر قاجار در لرستان است. این اثر در دستگاه ماهور (مقام سه‌پا) ساخته شد و به یکی از ماندگارترین و مشهورترین قطعات کمانچه تبدیل شد. بعدها با صدای رضا سقایی و تنظیم مجتبی میرزاده گل کرد و نقل محافل موسیقی شد. این ترانه یکی از معروف‌ترین قطعاتی است که برای آموزش کمانچه لری استفاده می‌شود. این نت لری برای کمانچه بسیار شورانگیز است.

سنگین سماع

قطعه «سنگین سماع»، همان‌طور که از نامش پیداست، متری آرام دارد و همانند دو‌پا و سه‌پا، قطعه‌ای است که همراه رقصی به همین نام نواخته می‌شود. رقص سنگین سماع از حرکات آرام و با ریتم سنگین تشکیل می‌شود. این آهنگ را فرج علیپور، نوازنده و موسیقی‌دان سرشناس و برازندۀ موسیقی لری، به همراه دهل زلفی بنیادی در آلبوم شادیانه نواخته و منتشر کرده است. این قطعه از جمله آهنگ‌های دلنشین و زیبای موسیقی لری است که می‌توان با کمانچه نواخت.

به زندان

«به زندان» یکی از قطعات معروف کمانچه است که ابوالحسن صبا آن را در دستگاه همایون ساخته است. گفتنی است که اجراهای متعددی از آن، از تک‌نوازی گرفته تا ارکستر بزرگ، وجود دارد.

تنها نخواهم ماند

کیهان کلهر، نوازندۀ سرشناس کمانچه، قطعۀ «تنها نخواهم ماند» را در دستگاه همایون و آواز اصفهان ساخته است. این قطعه در سال ۱۳۹۱ در آلبومی با همین نام منتشر شده است و از نظر فنی و تکنیکی یکی از بهترین آثار کیهان کلهر محسوب می‌شود.

شور عاشقانه

مرتضی نی‌داوود پیش‌درآمدی در دستگاه همایون و آواز اصفهان ساخته است که مورد توجه بسیاری از موسیقیدانان هم‌دوره و بعد از خودش قرار گرفته است. از این قطعه معروف اجراهای متعددی هم به صورت تک‌نوازی و هم به صورت ارکستر بزرگ وجود دارد. یکی از این نسخه‌ها با اجرای ارکستر و با تنظیم فریدون شهبازیان همراه با کلام است که تصنیف شور عاشقانه نام دارد و علیرضا افتخاری آن را خوانده است. این قطعه هم از جملات جذابی تشکیل شده و هم به عنوان اتود کمک خوبی برای هنرجویان کمانچه‌ است.

ساری گلین

این اثر یکی از محبوب‌ترین قطعات موسیقی آذری و ارمنی است که تقریباً هر نوازنده کمانچه‌ای آن را نواخته است. این قطعه در دستگاه همایون و آواز اصفهان ساخته شده و یکی از افسانه‌های قدیمی است که در مورد خاستگاه آن توافق نظر وجود ندارد اما کفۀ شواهد تاریخی و زبان‌شناختی به سوی ارمنی بودن این آهنگ سنگینی می‌کند. نام این ترانه در زبان ارمنی ساری آغچیک است.

آهنگ لری رقص سه‌پا

«رقص سه‌پا» رقصی حماسی و تاریخی با قدمت دو هزار و ششصد و پنجاه سال است که در‌ واقع یکی از رقص‌های ابداعی هوخشتره، فرمانروای قوم ماد، برای نمایش پیش‌برد جنگ‌هایش بود. این رقص امروزه بیشتر در جشن‌ها و مراسم آیینی و عروسی به اجرا درمی‌آید. رقص حماسی سه‌پا همیشه همراه با موسیقی دهل و سرنا و کمانچه است. فرج علیپور، نوازنده کمانچه و موسیقی‌دان سرشناس موسیقی لری، قطعه سه‌پا را در آلبوم شادیانه به همراه دهل زلفی بنیادی نواخته و منتشر کرده است. این قطعه از تکنیک‌ها و پنجه‌گذاری‌های تند و پیچیده‌ای برخوردار است که نواختن آن نیاز به مهارت بالا و تمرین زیاد دارد.

قطعه لری رقص دو‌پا برای کمانچه

رقص دو‌پا‌ که با سرعت‌گرفتنِ رقص سه‌پا شکل گرفته و ابداع شده‌، سریع‌ترین و پر‌تحرک‌ترین رقص بین اقوام لر است. این شیوۀ رقص با اجرای موسیقی همراه است و متر آن با نواختن دهل، کمانچه یا سرنا هماهنگ می‌شود. رقصنده‌ها با آغاز موسیقی دست‌های یکدیگر را می‌گیرند و با اجرای متوالی حرکت دو گام به جلو و یک گام به عقب با نوازندگان همراهی می‌کنند.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تشخیص ربات نبودن *

ما برای بهتر ارائه دادن خدمات به شما بازدیدکننده محترم از کوکی مرورگر استفاده می کنیم.