پله‌های یافته خرم آباد،   بر دامنه کوه و شمال روستای سُرخَه لیزَه یکی از قدیمی‌ترین سکونتگاه‌های بشر یعنی غار یافته واقع ‌شده است غار یافته به گواه حفریات باستان‌شناسی که توسط باستان شناسان خارجی و ایرانی بارها مورد مطالعه قرار گرفته است، یکی از قدیمی‌ترین مکان‌های استقراری بشر در دوران پیش از تاریخ و پارینه‌سنگی جدید است.
سابقه سکونت در این غار به بیش از 38 تا 40 هزار سال پیش باز می‌گردد. (هول وفلانری 1969) علاوه بر غار یافته چندین پناه گاه و محوطه دیگر مربوط به دوره پارینه‌سنگی میانه وجدید در اطراف غار و دامنه‌های جنوبی قله یافته وجود دارند که توسط باستان شناسان داخلی شناسایی و مورد بررسی و مطالعه نیز قرار گرفته‌اند.