سکه خرم آباد

زمان مطالعه این مطلب تنها: 2 دقیقه

سکه خرم آباداتابکان لر کوچک - Wikiwand

سکه خرم آباد ،نـام خرم آبـاد بـرای اولین بـار بـر روی سـکه ای مکشـوف از تپه هـای اطـراف خرم آبـادکـه بـه احتمـال قوی متعلـق بـه یکـی از حـکام محلـی امـرای لـر کوچـک اسـت، دیـده شـده اســت. در یــک طــرف ایــن ســکه، کــه تنهــا مــدرک باستان شــناختی موجــود در ارتبــاط
بــا نــام ایــن شــهر اســت، “خــرم آبــاد” و در طــرف دیگــر، “شــیری درحــال حملــه بــه گوزن”نقــش گردیــده اســت

منبع :ایزدپنــاه، 1376 :140؛ خودگــو، 1378 :98( )تصویــر 4

از مهم‌ترین شواهد باستان‌شناختی در مکان‌یابی کلی شاپورخواست، سکه‌های ضرب این شهر است که نشان‌دهنده وجود ضرابخانه در آن است (پورغلام و خاکباز، ۱۳۷۶: ۱۲۶-۱۲۱؛ پرویز، ۱۳۸۰: ۴۱؛ قوچانی، ۱۳۷۳: ۶۵-۴۶). سکه‌های مزبور مربوط به دوره حکومت «بدر» است و نام «بدر بن حسنویه» و محل ضرب سکه به‌صورت «سابرخواست» روی آنها درج شده است. سکه‌های ضرب شاپورخواست با تاریخ‌های ۳۹۳، ۳۹۵ و ۳۹۶ هـ.ق. از جنس طلا و نقره، در سازمان میراث فرهنگی تهران موجود است (قوچانی، ۱۳۷۳: ۵۰). کشف این سکه‌ها از مهم‌ترین مدارک جهت شناخت دوران اوج و رونق این شهر در اواخر قرن ۴ هـ.ق. است. نام سابرخواست حک شده روی سکه‌های مزبور کاملا با این نام روی کتیبه سنگی خرم‌آباد مشابهت دارد. این کتیبه که در محل به «سنگ‌نوشته» مشهور است، مربوط به دوره سلجوقی بوده و اکنون در کنار خیابان شریعتی در جنوب شرقی خرم‌آباد قرار دارد.

منبع: بخشی از رساله دکترای مهتاب اسلامی‌نسب

نام لر کوچک ضرب شده در سکه دودمان آل خورشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تشخیص ربات نبودن *

ما برای بهتر ارائه دادن خدمات به شما بازدیدکننده محترم از کوکی مرورگر استفاده می کنیم.