نشست روسا و معاونین دانشگاه‌های علوم پزشکی قطب 4 کشور به ریاست دکتر صدرالسادات معاون توسعه و مدیریت منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خرم‌آباد برگزار شد.

نشست روسا و معاونین دانشگاه های علوم پزشکی قطب چهار کشور «لرستان، اهواز، آبادان، بهبهان، شوشتر و دزفول» به ریاست دکتر صدرالسادات معاون توسعه و مدیریت منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خرم آباد برگزار شد.

در این نشست که با رویکرد دستورالعمل صرفه جویی در هزینه‌ها برگزار شد. ابتدا گزارشی از اقدامات صورت گرفته در دانشگاه علوم پزشکی لرستان در راستای برنامه‌های طرح تحول سلامت ارائه شد و پس از آن، روسای دانشگاه‌های حاضر در جلسه به ترتیب گزارش جامعی از اقدامات صورت گرفته در مجموعه تحت مدیریت خود در جهت مدیریت هزینه‌ها و صرفه‌جویی مصرف در راستای برنامه‌های اقتصاد مقاومتی ارائه کردند.

کوروش ساکی رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان ضمن عرض خیر مقدم به دکتر صدرالسادات و حاضرین در جلسه، گفت: نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از زمان شکل گیری اقدامات بسیار بزرگی را در حوزه مسائل بهداشتی و درمانی در جهت رفاه حال مردم صورت داده است.

در حال احداث 191 پروژه بهداشتی و درمانی در لرستان هستیم

وی افزود: در دانشگاه علوم پزشکی لرستان در حال حاضر 191 پروژه بهداشتی درمانی در دست احداث داریم که بار عظیمی از کمبودها و نیازهای بهداشت و درمان استان را مرتفع خواهد کرد.

خیّرین سلامت، دانشگاه علوم پزشکی لرستان را یاری دادند

ساکی، ادامه داد: در این خصوص علاوه بر حمایت‌ها و اعتباراتی که از وزارت به استان تخصیص داده شد، توانستیم از ظرفیت خیرین سلامت به خوبی بهره‌مند شویم که اقدامی قابل توجه بود. لذا جا دارد از همه خیرین سلامت که در این مهم دانشگاه علوم پزشکی لرستان را یاری کردند تقدیر و تشکر کنم.

افزایش 92 درصدی تخت‌های بیمارستانی و کاهش حجم اعزام بیماران لرستانی به خارج از استان، اقدام موثری بود

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان، در پایان تصریح کرد: کاهش بار اعزام بیماران لرستانی به سایر استان‌ها و افزایش 92 درصدی تخت‌های ویژه بیمارستانی، از مهم‌ترین اقدامات مجموعه دانشگاه علوم پزشکی لرستان در چند سال اخیر است که باید از همه همکارانی که در این مسیر گام برداشتند، قدردانی کرد.   97/4/2