آرشیو روزانه: شهریور ۱۲, ۱۳۹۶

برگی از تاریخ :

زمان مطالعه این مطلب تنها: < 1 دقیقه برگی از تاریخ  : میشل ایزدی ( مهرداد ایزدی ) متولد 1963 از پدری کرد و مادری بلژیکی از نویسندگان و نظریه پردازان کردی است که معتقد است کردها برای تسلط یافتن بر قلمروی لرها باید روی لکها تمرکز کنند . یعنی همان دیدگاهی که دیگر نظریه پرداز کرد ؛ علی اشرف مرادی برای تسلط […]

این وا گرایی ها چه محصولی به بار می آورد؟

زمان مطالعه این مطلب تنها: 3 دقیقه این وا گرایی ها چه محصولی به بار می آورد؟ در شرایطی که جامعه در کنار توطئه های مختلف بیرونی که بیش از هر برهه ای از تاریخ خود نیاز مند یکپارچگی و همگرایی درونی است هر از گاهی حرکتی خواسته یا ناخواسته چالشی فراروی وحدت آن قرار می دهد که اگر بر آن تدبیری […]

ما برای بهتر ارائه دادن خدمات به شما بازدیدکننده محترم از کوکی مرورگر استفاده می کنیم.