زهرا (نسیم) ماسوری

زمان مطالعه این مطلب تنها: 6 دقیقه

 

زهرا (نسیم) ماسوریدکتر زهرا (نسیم) ماسوری

 

زهرا (نسیم ) در شهر خرم آباد به دنیا آمد دوران تحصیلات خود را تا مقطع دکترا ادامه داد.بیوگرافی وی شامل مقاطع تحصیلی ، سوابق آموزشی ،افتخارات ،مقالات علمی و طرح های پژوهشی وی به شرح زیر است :

شغل: عضو هیأت علمی دانشگاه

مرتبه‌ی علمی: دکترا، استادیار

رشته و گرایش: ریاضی کاربردی – آنالیز عددی

محل کاردانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

وضعیت تأهل: متأهل – دارای یک فرزند (نیکا)

سوابق آموزشی

 • دکترای ریاضی کاربردی، گرایش آنالیز عددی، دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران، تحت نظر پروفسور اسماعیل بابلیان، سال 1388-1384.
 • کارشناس ارشد ریاضی کاربردی، گرایش تحقیق در عملیات، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تحت نظر دکتر اسماعیل خرم،  سال 1379-1377.
 • کارشناس ریاضی کاربردی، دانشگاه یزد، سال 1377-1373.

افتخارات

رتبه‌ی اول مقطع دکترا.

رتبه‌ی اول مقطع کارشناسی ارشد.

رتبه‌ی اول مقطع کارشناسی.

پژوهشگر برتر منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی، سال 1381.

پژوهشگر نمونه دانشگاه آزاد اسلامی خرم‌آباد، سال 1381.

پژوهشگر نمونه دانشگاه آزاد اسلامی خرم‌آباد، سال 1389.

پژوهشگر نمونه دانشگاه آزاد اسلامی خرم‌آباد، سال 1390.

پژوهشگر نمونه دانشگاه آزاد اسلامی خرم‌آباد، سال 1391.

مقاله‌های چاپ شده در ژورنال

 

A fast numerical method for analysis of one- and two-dimensional electromagnetic scattering using a set of cardinal functions, Engineering Analysis with Boundary Elements, 36 (2012) 1631-1639. (ISI)

Numerical expansion-iterative method for analysis of integral equation models arising in one- and two-dimensional electromagnetic scattering, Engineering Analysis with Boundary Elements, 36 (2012) 416-422. (ISI)

A numerical approach for calculating the radar cross section of two-dimensional perfect electrically conducting structures, Journal of Electromagnetic Waves and Applications, 28 (11) (2014) 1360-1375. (ISI)

Numerical method for solving arbitrary linear differential equations using a set of orthogonal basis functions and operational matrix, Applied Mathematical Modelling, 40 (2016) 233-253. (ISI)

Numerical method for analysis of one- and two-dimensional electromagnetic scattering based on using linear Fredholm integral equation models, Mathematical and Computer Modelling, 54 ( 2011)  2199-2210. (ISI)

Direct method to solve Volterra integral equation of the first kind using operational matrix with block-pulse functions, Journal of Computational and Applied Mathematics, 220 (2008) 51-57. (ISI)

Numerical solution of nonlinear Volterra-Fredholm integro-differential equations via direct method using triangular functions, Computers and Mathematics with Applications, 58 (2009) 239-247. (ISI)

An expansion-iterative method for numerically solving Volterra integral equation of the first kind, Computers and Mathematics with Applications, 59 (2010) 1491-1499. (ISI)

A scheme for RCS determination using wavelet basis, International Journal of Electronics and Communications, 64 (2010) 757–765. (ISI)

Calculating the radar cross section of the resistive targets using the Haar wavelets, Progress in Electromagnetics Research 83 (2008) 55-80. (ISI)

Numerical approach to survey the problem of electromagnetic scattering from resistive strips based on using a set of orthogonal basis functions, Progress In Electromagnetics Research,  81 (2008) 393-412. (ISI)

A moment method simulation of electromagnetic scattering from conducting bodies, Progress in Electromagnetics Research 81 (2008) 99-119. (ISI)

New direct method to solve nonlinear Volterra-Fredholm integral and integro-differential equations using operational matrix with block-pulse functions, Progress In Electromagnetics Research B, 8 (2008) 59-76.

Applying Shannon wavelet basis functions to the Method of Moments for evaluating the radar cross section of the conducting and resistive surfaces. Progress In Electromagnetics Research B, 8 (2008) 257-292.

A direct method for numerically solving integral equations system using orthogonal triangular functions, International Journal of Industrial Mathematics, 1 (2) (2009) 135-145. (ISC)

Introducing a direct method to solve nonlinear Volterra and Fredholm integral equations using orthogonal triangular functions, Mathematics Scientific Journal, 5 (2009) 11-26.

Numerical solution of Volterra integro-differential equation by direct method via block-pulse functions, Journal of Science Tarbiat Moallem University, 9 (1) (2010) 41-48.

A modified Taylor-series expansion method for integral equations of the second kind with convolution kernel, Mathematics Scientific Journal, 2 (5) (2006-2007) 31-38.

A set of multi-dimensional orthogonal basis functions and its application to solve integral equations, International Journal of Applied Mathematics and Computation, 2 (2010) 32-49.

Numerical expansion-iterative method for solving second kind Volterra and Fredholm integral equations using block-pulse functions, Advanced Computational Techniques in Electromagnetics, 2012 (2012) 7 pages. (ISC)

Evaluation of current distribution induced on perfect electrically conducting scatterers, International Journal of Industrial Mathematics, 5 (2) (2013) 167-173. (ISC)

An analysis of electromagnetic scattering from finite-width strips, International Journal of Industrial Mathematics, 5 (3) (2013) 199-204. (ISC)

A numerical method for calculation of electrostatic charge distribution induced on conducting surfaces, Advanced Computational Techniques in Electromagnetics, 2014 (2014) 9 pages. (ISC)

Numerical method for solving system of Fredhlom integral equations using Chebyshev cardinal functions, Advanced Computational Techniques in Electromagnetics, 2014 (2014) 13 pages. (ISC)

Calculation of electric charge density based on a numerical approximation method using triangular functions, Advanced Computational Techniques in Electromagnetics, 2013 (2013) 11 pages. (ISC)

Applying integral equation modeling technique in determination of charge distribution on conducting structures, Advanced Computational Techniques in Electromagnetics, 2013 (2013) 8 pages. (ISC)

 

 

Determining the electromagnetic fields scattered from PEC cylinders, International Journal of Mathematics and Computation,  28 (4) (2017) 1-8.

A computational method for numerically solving linear integro-differential equations, International Journal of Mathematics and Computation, 29 (1) (2018) 82-93.

A numerical scheme for two-dimensional scattering analysis, International Journal of Mathematics and Computation, 29 (2) (2018) 84-94.

A fast and accurate expansion-iterative method for solving second kind Volterra integral equations, International Journal of Industrial Mathematics, 10 (1) (2018) 29-37. (ISC)

An efficient numerical algorithm for solving linear differential equations of arbitrary order and coefficients, International Journal of Industrial Mathematics, 10 (2) (2018) 127-138. (ISC)

Numerical solution of second kind Volterra and Fredholm integral equations based on a direct method via triangular functions, International Journal of Industrial Mathematics, 11 (2) (2019) 79-87. (ISC)

A numerical evaluation of radiation from dipole antenna based on a set of wavelet functions, International Journal of Mathematics and Computation, accepted for publication, in press, 2019.

A Regularization-direct Method to Numerically Solve First Kind Fredholm Integral Equation, Kyungpook Mathematical Journal, 60 (4) (2020) 869-881. (ISI)

مقاله‌های ارائه شده در کنفرانس‌ها

مفاهیم جبری برنامه‌ریزی خطی، کنفرانس بین‌المللی ریاضی کاربردی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران،‌ 1379.
محاسبه کران بالا برای دترمینان ماتریس‌های هسنبرگ با درایه‌های 0 و 1، سمینار جبرخطی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، 1379.
استفاده از علم آمار در تجزیه و تحلیل اطلاعات بازرسی و خوردگی، دومین کنگره‌ی ‌خوردگی در صنایع نفت، دانشگاه صنعت نفت، تهران، 1381.
مدل‌سازی خطی کاهش آلودگی محیط زیست در صنایع تولید فولاد، سمپوزیوم فولاد 82، یزد، 1382.
ارائه‌ی مدل آماری مناسب جهت پیش‌بینی خوردگی خطوط لوله انتقال نفت، هفتمین کنفرانس آمار ایران، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، 1383.
محاسبه‌ی نقطه‌ی رأسی برنامه‌ریزی خطی شبه‌نامتناهی‌،‌ سی و پنجمین کنفرانس ریاضی ایران،‌ دانشگاه شهید چمران، اهواز، ‌1383.
کنترل توزیع دما طی فرآیند ساخت قطعات فولادی با استفاده از برنامه ریزی خطی شبه نامتناهی، سمپوزیوم فولاد 83، یزد، 1383.
کنترل توزیع دما طی فرآیند عملیات حرارتی با استفاده از بهینه‌سازی خطی، سمپوزیوم فولاد 84، اصفهان، 1384.
محاسبه‌ی کران پایین شعاع طیفی ماتریس ها با درایه های 0 و 1، ‌سی و ششمین کنفرانس ریاضی ایران،‌ دانشگاه یزد، ‌1384.

Numerical solution of Fredholm integral equations of the first kind with real or complex kernel using triangular functions, 38th Annual Iranian Mathematics Conference, Zanjan, Iran, 2007.

Numerical solution of the second kind integral equation by combining Nystrom and expansion methods via Chebyshev cardinal functions, 38th Annual Iranian Mathematics Conference, Zanjan, Iran, 2007.

Introducing a direct method for numerically solving nonlinearVolterra and Fredholm integro-differential equations, 40th Annual Iranian Mathematics Conference, Tehran, Iran, 2009.

Optimization of face recognition algorithms using wavelet transforms, 40th Annual Iranian Mathematics Conference, Tehran, Iran, 2009.

Collocation method for solving Fredholm integral equation of the first kind using Shannon wavelet system, 41th Annual Iranian Mathematics Conference, Urmia, Iran, 2010.

 

Comparison of ABS method with Gauss elimination method for solving system of linear equations, 4th Conference on Numerical Analysis and its Applications, Khansar, Iran, 2013.

 

Some iterative methods with and without memory for solving nonlinear equations, 4th Conference on Numerical Analysis and its Applications, Khansar, Iran, 2013.

طرح‌های پژوهشی انجام شده و تدوین کتاب

بررسی آسیب شناسی مسأله‌ی خوردگی و ارائه‌ی الگوی آماری مناسب جهت پیش‌بینی خوردگی خطوط لوله‌ی انتقال نفت، دانشگاه آزاد اسلامی خرم‌آباد، 1385.

بهینه‌سازی فرایند شناسایی چهره‌ی افراد با استفاده از توابع و تبدیلات ویولت (Wavelet)، دانشگاه آزاد اسلامی خرم‌آباد، 1387.

حل عددی معادلات انتگرال ولترا و فردهلم خطی و غیرخطی به روش مستقیم با استفاده از توابع پایه‌ای خاص، دانشگاه آزاد اسلامی خرم‌آباد، 1391.
محاسبه‌ی چگالی جریان روی ساختارهای پراکنده کننده‌ی الکترومغناطیسی با استفاده از مدل‌های معادله انتگرالی فردهلم نوع اول و دوم، دانشگاه آزاد اسلامی خرم‌آباد، 1391.
گردآوری و تدوین کتاب مجموعه چکیده مقالات دومین همایش سراسری علمی- پژوهشی علوم پایه، باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی خرم‌آباد، 1382.

راهنمایی و مشاوره‌ی پایان‌نامه

استاد راهنما و مشاور 30  پایان‌نامه‌ کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی.

سوابق اجرایی

 • نماینده‌ی کمیسیون مرکزی انجمن‌های علمی، ادبی و هنری در دانشگاه آزاد اسلامی خرم‌آباد (1390 تا 1394).
 • معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد (1382 تا 1383).
 • مدیر پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد (1381 تا 1382).
 • عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد (1379 تا 1394).
 • رئیس باشگاه پژوهشگران جوان شعبه خرم آباد (1380 تا 1384).
 • عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر (از 1394 تاکنون).
 • دبیر دومین همایش سراسری علمی- پژوهشی علوم پایه باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی  خرم‌آباد     (14-12شهریور 1382).
 • دبیر اجرایی همایش زن در آئینه پژوهش با همکاری استانداری لرستان (25 آذر 1381).
 • مسئول برگزاری همایش عزت و افتخار حسینی در سطح منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی (20 بهمن 1381).
 • رئیس شورای انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی خرم‌آباد (1383).
 • نماینده‌ی انجمن ریاضی ایران در دانشگاه آزاد اسلامی خرم‌آباد (1379 تا 1394).
 • همکاری با سایت کامپیوتر دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی (1377 تا 1379).

کارگاه‌های گذرانده شده

 • کارگاه آشنایی با قوانین و آیین نامه‌های پژوهشی، دانشگاه آزاد اسلامی خرم‌آباد، 1390.
 • کارگاه چگونگی حضور و نمایه نشریات در پایگاه‌های معتبر بین‌المللی، مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی،  1390.
 • کارگاه روانشناسی تحول، دانشگاه آزاد اسلامی خرم‌آباد،  1388.
 • کارگاه آموزش ایجاد وبلاگ، دانشگاه آزاد اسلامی خرم‌آباد، 1387.
 • کارگاه اقدام‌پژوهی، دانشگاه آزاد اسلامی خرم‌آباد، 1387.
 • کارگاه آشنایی با اصول و فن ترجمه، دانشگاه آزاد اسلامی خرم‌آباد، 1387.
 • کارگاه ترتیل خوانی و تجوید قرآن کریم، دانشگاه آزاد اسلامی خرم‌آباد، 1387.
 • کارگاه آموزش مقدماتی نرم‌افزار Minitab، دانشگاه علامه طباطبایی، 1383.
 • کارگاه مدیریت آموزش عالی ویژه معاونین پژوهشی، دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران، 1383.
 • کارگاه روش‌شناسی تحقیقات کیفی، دانشگاه آزاد اسلامی اراک، 1381.
 • کارگاه برنامه‌ریزی و الگوهای تدوین طرح درس، دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب، 1380.

عضویت در مجامع علمی

 • عضو انجمن ریاضی ایران.
 • عضو شورای پژوهشی منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی (1382 تا 1383).
 • عضو باشگاه پژوهشگران جوان (1380 تا 1384).

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تشخیص ربات نبودن *

ما برای بهتر ارائه دادن خدمات به شما بازدیدکننده محترم از کوکی مرورگر استفاده می کنیم.