بیژن رنجبر 

زمان مطالعه این مطلب تنها: 5 دقیقه

     بیژن  رنجبر بیژن رنجبر

بیژن رنجبر در سال   ۱۳۴۵ در خرم‌آباد متولد شد .وی در خردادماه سال ۱۳۸۹ خورشیدی به ریاست دانشگاه تربیت مدرس منصوب شد و در تاریخ 1393/4/3 با حکم وزیر علوم عزل شد.

دکتری تخصصی: بیوفیزیک، انستیتو فیزیک و تکنولوژی مسکو – انستیتو بیولوژی ملکولی انگلهارت -مسکو از رتبه های علمی وی هستند.

 • عضویت در انجمن زیست شناسی ایران، مهر ۱۳۷۸
 • عضو هیأت مؤسس انجمن بیوشیمی فیزیک ایران، تابستان ۱۳۸۰
 • عضو هیأت مدیره و خزانه دار انجمن بیوشیمی فیزیک ایران، ۱۳۸۵-۱۳۸۱
 • انجمن پروتئین آمریکا، از فروردین ۱۳۸۲ بمدت یکسال
 • عضو کمیته پروتئومیکس فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران، از اردیبهشت ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸
 • عضو هیأت مؤسس و عضو هیأت مدیره انجمن پروتئومیکس پزشکی ایران، از مرداد ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷
 • عضو هیأت مؤسس انجمن مهندسی حیات، خرداد ۱۳۸۹
کتوب
 • بیوفیزیک، انتشارات سنجش تکمیلی
 • بیوفیزیک، اندیشه ظهور – دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی – مرکز تحقیقات پروتئومیکس بالینی
 • مبانی بیوفیزیک (تألیف- زیرچاپ)، دانشگاه تربیت مدرس
 • طیف سنجی دورنگ نمایی دورانی (تألیف – در دست انجام)، دانشگاه تربیت مدرس
 • موسیقی حیات: زیست شناسی ماورای ژنوم ( ترجمه – در دست انجام)
طرحهای تحقیقاتی اجراشده و یا در دست اقدام
 • مطالعه مقایسه‌ای بنای فضایی ایمونوگلوبولین M انسانی و فاکتور روماتوئید، دانشگاه تربیت مدرس
 • سنتز آلفا دی اکسیم‌ها و بررسی اثرات آن بر روی برخی از پروتئین‌ها و اسیدهای نوکلئیک با روشهای محتلف اسپکتروسکوپی( CD,NMR,…) و الکتروشیمیایی، دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه لرستان
 • کلون سازی و تولید انبوه اینترلوکین ۲ و افزایش فعالیت بیولوژیکی آن، دانشگاه تربیت مدرس
 • DNA به عنوان یک نانوسیم: بررسی اثرات رطوبت، دانشگاه تربیت مدرس
 • جداسازی و تعیین ویژگیهای بیوشیمیایی و بیوفیزیکی آنزیم‌های لیپولیتیک با پتانسیل کاربرد در صنایع از میکروبهای محیطی، دانشگاه تربیت مدرس
 • طراحی و ساخت نانوسیم DNA با استفاده از فناوری تکثیر تکدما و مطالعه ساختاری و پایداری آن با روش‌های دو رنگ نمایی دورانی و نانوکالریمتر روبشی تفاضلی، دانشگاه تربیت مدرس
 • طراحی و ساخت نانو لوله DNA با استفاده از نرم افزار Cadnano و تکنیک DNA اوریگامی، دانشگاه تربیت مدرس
 • فعالیتهای اجرائی  :
 • رئیس دانشگاه تربیت مدرس – از ۳/۳/۸۹ تا1393/4/3
 • عضو شورای گسترش آموزش عالی – از ۲۵/۳/۸۹ به مدت ۳ سال
 • قائم مقام رئیس دانشگاه تربیت مدرس – از ۲۵/۸/۸۸ تا ۳/۳/۸۹
 • سرپرست کمیته برنامه ریزی زیست شناسی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – از ۱۳/۵/۸۹ تاکنون
 • دبیر و مسئول دبیرخانه هیئت اجرایی جذب هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس – از ۴/۱۱/۸۸ تا ۳/۳/۸۹
 • رئیس کارگروه تخصصی زیست فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – از ۹/۱۱/۸۷ تا ۳۰/۴/۸۹
 • عضو ستاد توسعه زیست فناوری کشور – از ۱۳۸۸ تا ۳۰/۴/۸۹
 • معاون دبیر شورای عالی زیست فناوری کشور – از ۱۳/۸/۸۵ تا تابستان ۸۷
 • معاون پشتیبانی و منابع انسانی دانشگاه – از اواخر اردیبهشت ۸۷ تا ۴/۱۱/۸۸
 • نماینده رئیس دانشگاه در کمیته ترفیع اعضای هیأت علمی دانشگاه – از ۲۳/۱۲/۸۸ تا ۳/۳/۸۹
 • رئیس کمیسیون تخصصی علوم پایه هیأت ممیزه دانشگاه تربیت مدرس – از ۲۰/۶/۸۵
 • مدیر پژوهشهای کاربردی دانشگاه – از ۲۲/۸/۸۴ تا ۱۲/۸/۸۷
 • عضو کمیسیون دائمی هیأت امنای پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی – از ۲۳/۴/۸۸ تاکنون
 • مدیر گروه بیوفیزیک دانشگاه تربیت مدرس – از ۱۴/۱/۸۶
 • معاون اداری و مالی دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس – از آذر ۸۳ تا ۲۲/۸/۸۴
 • رئیس بخش زیست شناسی دانشگاه تربیت مدرس – از ۲۸/۱۰/۸۱ تا آذر ۸۳
 • مدیر گروه بیوفیزیک دانشگاه تربیت مدرس – از ۱۱/۸/۷۸ تا آذر ۸۳
 • نماینده دانشکده در دفتر پژوهشهای کاربردی دانشگاه تربیت مدرس – از ۴/۲/۷۸ تا ۲۲/۸/۸۴
 • مسئول آزمایشگاههای دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس – از ۲۶/۳/۷۷ تا ۱۴/۱۰/۸۴
 • عضویت در کمیته‌ها و فعالیتهای علمی  :
 • عضو هیئت ممیزه مرکزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – از ۲۱/۱۱/۸۸ به مدت ۲ سال
 • عضو کمیسیون تخصصی گروه شیمی و زیست شناسی هیأت ممیزه مرکزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – از ۲۱/۱۱/۸۸ به مدت ۲ سال
 • عضو هیأت ممیزه دانشگاه تربیت مدرس ـ از ۲۴/۴/۱۳۸۵ تاکنون
 • عضو کمیته برنامه ریزی زیست شناسی معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – از ۱۳/۵/۸۹ تاکنون
 • عضو و رئیس کمیسیون تخصصی علوم پایه هیأت ممیزه دانشگاه تربیت مدرس – از ۲۰/۶/۸۵
 • عضو کمیته پروتئومیکس فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران ـ از ۱۷/۲/۸۴ تا ۸۸
 • عضو کمیسیون هماهنگی شورای عالی زیست فناوری – از ۱۳۸۵
 • عضو کمیته زیست فناوری دانشگاه ـ از ۲۶/۶/۸۵ تاکنون
 • عضو شورای نشر دانشگاه – از ۳۱/۱/۸۹ به مدت ۲ سال
 • عضو کمیته تخصصی نانو دانشگاه تربیت مدرس – از ۷/۲/۸۹ به مدت ۲ سال
 • عضو قطب علمی زیست‌فناوری دانشگاه تربیت مدرس ـ از ۱۸/۷/۸۴ تاکنون
 • عضو شورای فناوری مرکز رشد پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری ـ از ۲۵/۴/۱۳۸۵
 • عضو شورای پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس – از ۱۳۸۴
 • عضو شورای مدیران پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس – از ۱۳۸۴
 • عضو کمیسیون مولکولی دوره دکترای پیوسته بیوتکنولوژی دانشگاه تهران ـ از ۲۶/۱۲/۸۲ به مدت دو سال
 • عضو صاحب نظر در سمینار یکروزه هم اندیشی در رابطه با سند ملی زیست فناوری – ۲۹/۴/۸۳
 • عضو کمیته تخصصی دکتری بخش زیست شناسی دانشگاه تربیت مدرس – از ۲۸/۸/۸۰
 • عضو کمیته تخصصی سلولی و ملکولی انجمن زیست شناسی ایران – از ۱/۷/۸۰
 • عضو کمیته اجرایی کارگاه آموزشی رزونانس مغناطیسی هسته با قدرت تفکیک بالا (NMR – ۵۰۰) با همکاری دانشگاه تربیت مدرس و شرکت بروکر آ لمان در دانشگاه تربیت مدرس، ۱۲-۱۶ مهر ۱۳۷۷
 • عضو کمیته علمی سومین سمینار بیوشیمی فیزیک ایران – دانشگاه تهران ، ۴-۶ اسفند ۱۳۷۷
 • عضو کمیته علمی چهارمین سمینار بیوشیمی فیزیک ایران – دانشگاه تهران ، ۲۶-۲۸ بهمن ۱۳۷۸
 • عضو کمیته علمی اولین کنگره بیوشیمی و بیوفیزیک ایران – دانشگاه تهران ، ۲۷-۲۸ دی ۱۳۷۹
 • عضو کمیته علمی نهمین کنفرانس سراسری زیست شناسی ایران – دانشگاه تهران، ۲۵-۲۷ مرداد ۱۳۷۹
 • عضو کمیته علمی پنجمین سمینار بیوشیمی فیزیک ایران – دانشگاه کرمان، ۱۶-۱۸ خرداد ۱۳۸۰
 • عضو کمیته علمی یازدهمین کنفرانس سراسری زیست شناسی ایران – دانشگاه ارومیه، ۳-۱ شهریور ۱۳۸۲
 • عضو کمیته علمی دوازدهمین کنفرانس سراسری زیست شناسی ایران – دانشگاه همدان، ۳-۱ شهریور ۱۳۸۳
 • عضو کمیته علمی ششمین سمینار بیوشیمی فیزیک ایران – دانشگاه دامغان، ۱۶-۱۸ شهریور ۱۳۸۳
 • عضو کمیته علمی هشتمین کنگره سراسری بیوشیمی ایران و اولین کنگره بین المللی بیوشیمی و بیولوژی ملکولی – دانشگاه تربیت مدرس، ۲۰-۲۴ شهریور ۱۳۸۴
 • عضو کمیته داوری چهارمین جایزه بیوتکنولوژی دانشگاه تربیت مدرس- تیر ۱۳۸۴
 • عضو کمیته علمی وستاد اجرایی چهاردهمین کنفرانس سراسری و دومین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران – دانشگاه تربیت مدرس، ۹-۷ شهریور ۱۳۸۵
 • عضو کمیته علمی پنجمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران، ۳-۵ آذر ۱۳۸۶
 • عضو کمیته علمی اولین کنفرانس و کارگاه ریاضی- شیمی، ۹-۱۱ بهمن ۱۳۸۶
 • عضو کمیته‌های علمی و اجرایی اولین کنگره پروتئومیکس پزشکی ایران، اسفند ۱۳۸۶
 • شرکت در طراحی و تصحیح سؤالات آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی مجموعه زیست شناسی – سازمان سنجش آموزش کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری، از۱۳۷۹ ادامه دارد
 • عضو کمیته علمی و دبیر نهمین کنفرانس بیوشیمی فیزیک ایران – دانشگاه تربیت مدرس، ۶-۵ اسفند ۱۳۸۸
 • عضو کمیته علمی کنفرانس و کارگاه ریاضی شیمی دانشگاه تربیت مدرس، شهریور ۸۸
 • عضو کمیته داوری ششمین جایزه بیوتکنولوژی دانشگاه تربیت مدرس – تیر ۱۳۸۸
 • عضو کمیته علمی ششمین همایش بیوتکنولوژی ایران – مرداد ۱۳۸۸
 • دوره‌های آموزشی و پژوهشی طی شده  :
 • دوره آموزشی زبان روسی در انستیتو فیزیک و تکنولوژی مسکو (۱۵ Sep ۱۹۹۳ – ۳ July 1994)
 • دوره آموزشی بیوانفورماتیک در انستیتو بیولوژی ملکولی انگلهارت مسکو (۱۱ – ۱۹ Sep 1996)
 • دوره آموزشی تکنیک هایstopped flow–circular dichroism & fluorescence stopped flow به مدت یک هفته در شهر گرنوبل فرانسه، شهریور ۱۳۸۰
 • کارگاه روش تحقیق – دانشگاه تربیت مدرس، مهر ۱۳۸۰
 • دوره آموزشی برنامه ریزی استراتژیک – ۶ هفته (هفته‌ای چهار ساعت) – دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، پاییز ۱۳۸۴
 • کارگاه آموزشی ۱۶ ساعته مهارت کشف و حل مسئله ((TRIZ – مؤسسه مطالعات نوآوری و فناوری ایران، اسفند ۱۳۸۵
 • کارگاه تجاری سازی نتایج تحقیقات در زیست فناوری، ۱۴/۱۰/۸۵
 • دوره آموزشی انتقال فناوری – با همکاری سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، مرکز انتقال تکنولوژی آسیا و اقیانوسیه، پارک فناوری پردیس، از ۲۹/۷/۸۶ لغایت ۱/۸/۸۶
 • جوایز  :
 • دانشجوی نمونه – دفتر سرپرستی دانشجویان در روسیه، روسیه سفید و اوکراین – مسکو ۱۳۷۶
 • همکار اصلی طرح پژوهشی برنده جایزه دوم و سوم بیوتکنولوژی دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۸۰ و ۱۳۸۶
 • پژوهشگر برتر ـ سالهای ۸۲، ۸۳ , ۸۴، ۸۶ و ۸۷
 • استاد نمونه دانشگاه ـ سال ۱۳۸۵
 • استاد نمونه کشوری، ۸۹- ۸۸
 • کسب رتبه سوم پژوهشهای بنیادی در بیست و ششمین جشنواره بین المللی خوارزمی1391

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تشخیص ربات نبودن *

ما برای بهتر ارائه دادن خدمات به شما بازدیدکننده محترم از کوکی مرورگر استفاده می کنیم.