بردیا مهر آریا

زمان مطالعه این مطلب تنها: 9 دقیقه

بردیا مهر آریامهرآرا - دانلود آهنگ های بردیا مهرآرا

بردیا مهر آریا متولد 1357 خرم آباد است بردیا مهر آریا در سال 1357  در خرم آباد متولد شد. او هم اکنون در شهرداری مشغول به کار است و دانشجویی مهندسی عمران. به تازگی متأهل شده و ساکن خرم آباد است. همچون ایرج رحمانپور، فرج علیپور، سیف الدین آشتیانی، داریوش نظری ،حشمت رجب زاده، شهرام ناظری و . همچون ایرج رحمانپور، فرج علیپور، سیف الدین آشتیانی، داریوش نظری ،حشمت رجب زاده، شهرام ناظری و .

ببرید .

آهنگ لری بردیا مهرآرا به نام چش انتظار

متن آهنگ :

اری خدا خوش دونه یه عمره هام وه پا تو…اری خدا خوش دونه یه عمره هام وه پا تو

بیا اومدیه جونم تا بشینم وه ساه تو…آی یا اومدیه جونم تا بشینم وه ساه تو

اری هوار اه هواره درد و غمت پیرم کرد…اری خاو و خیالت یهو زمی گیرم کرد

آی اری خاو و خیالت یهو زمی گیرم کرد

اری مه چش ورتم عزیزم تا تو بیای…نونم تو افتاوی ولله یا قرص ماهی

آی نونم تو افتاوی ولله یا قرص ماهی

اری هوار ا هواره درد و غمت پیرم کرد…اری خاو و خیالت یهو زمی گیرم کرد

آی اری خاو و خیالت یهو زمی گیرم کرد

چشام ده انتظار دلم داره میمره…یه روز میای سراغم مینی که خیلی دیره

آی یه روز میای سراغم مینی که خیلی دیره

اری هوار اه هواره درد و غمت پیرم کرده…اری خاو و خیالت یهو زمی گیرم کرد

آی اری خاو و خیالت یهو زمی گیرم کرد

اری خدا خوش دونه یه عمره هام وه پا تو…بیا اومدیه جونم تا بشینم وه ساه تو

آی یا اومدیه جونم تا بشینم وه ساه تو

اری هوار اه هواره درد و غمت پیرم کرده…اری خاو و خیالت یهو زمی گیرم کرد

آی اری خاو و خیالت یهو زمی گیرم کرد

 

آهنگ لری بردیا مهرآرا به نام رفت نازاری 

متن آهنگ :

تو چی آساریا دیری د اوج آرزویامی…تو د برزی و تنیامی تو سر بیت سرویامی

دلا زله زمیواره منم وا زخمیا کاریت…دلم سینه سپر کرده د زیر رفت نازاریت

د شعر شانومه چشات یل رستم نشو داری…د سیل روه شو سر سوراو کشو داری

چنو قه قاچ میری که گمو کردم قدم خیری…تو گرمی می که افتاونه ری تخت شونیات میری

نیمه چی تو بی رمی نیمه چی تو نازاری..که چی شمشیر بورونی غلاف مخملی داری

***

دلکم چی چو تری د مین تژگا…چق پوقش پیچسه د کل دنیا

و رسم دل ته دارو موهونم سی دل دردو…چی تل حشکی افتامه د چنگ باد سرگردو

د سیل دیم که سی مرغی د غاف چشیات پر زه…د زیر تیز پر و بالش زمینم داره میلرزه

نها پاکت شونم بی د سیل آسمونم گم بی…چنو باد سرکشت و اشاره چشیات گم بی

 

آهنگ لری ملک غریو از بردیا 

متن آهنگ :

دارم درش غمینه تا ملک غریو و پا وژم..ا بی کسی و دلتنگی بیمه و قی و سا وژم

ار سال نو بیا و دس خینی خوسه ریم..مثال تر چی پارنه بگرم عزا ارا وژم

هر چی مقارنم بعدش کسی جواو بیها ولی…دنگی نمای و گوش دل جز ا کویا هنا وژم

نوم درش غمینه تا ملک غریو و پا وژم..ا بی کسی و دلتنگی بیمه و قی و سا وژم

 

آهنگ لری سفر کرده از بردیا مهر آرا 

متن آهنگ :

میکی میل سفر کرده و هر جای که دل هاته…خور ناری که چن عاشق اسیر تار زلفاته

تو ا یار سفر کرده کر داوات و دورت با…اگر چه خوم د تو دیرم دل بی طاقتم واته

بیا بس کو دل آزاری د حالم خو خور داری…د سرمه چشت گوار زیر پایاتم

عزیزمی نیفه جو عمری ویلون ویلونه…د کوم کیچه مکو داری خوشال وکه همساته

میکی میل سفر کرده و هر جای که دل هاته…خور ناری که چن عاشق اسیر تار زلفاته

 

آهنگ لری بردیا مهرآرا به نام مونگ شو تارم 

متن آهنگ :

تو ا مونگ شو تارم…نموشی امشو هاینر کو

فقط مه دل گرفتارم…نموشی امشو هاینر کو

فره آشفته حالم… فراقت نمم چینه

گه ا تنیا پرستارم….نموشی امشو هاینر کو

هوا خوش آسمو صاف زلال چی اسر کنی

چه فایده من خدن دارم

نموشی امشو هاینر کو

شفا دل کل مریضی تو..مزانم خو خور دیری

من بیچاره بیمارم…نموشی امشو هاینر کو

نموشی امشو هاینر کو

 

آهنگ به نام وقت طرب

متن آهنگ :

رسیده روز وصل یار آمده فصل بهار…بیا که دور از تو رود از دل همه صبر قرار

اگر شاد غزل خوانم اگر از غم گریزانم…رفته خزان سوز دل وقت طرب رسید می

زمین زمان بار دگر تازه شود…دل عاشقان با می تر تازه شود

برایت به شوق گل بلبل مست…به دشت دمن شور شرر تازه شود

اگر شاد غزل خوانم اگر از غم گریزانم…رفته خزان سوز دل وقت طرب رسید می

کنون که عمرم چو رود روان میرود به پایان…چرا پر از عشق نشود خانه ی ما

در این بهار از غم غصه مزن دم…که طی میوشد عمر گران مایه ی ما

بیا عاشقی کن که زمان می گذرد…به شوق گل فصل خزان میگذرد

ببر تو از این فرصت کم لذت وصل…و گر نه چون رود روان میگذرد

اگر شاد غزل خوانم اگر از غم گریزانم…رفته خزان سوز دل وقت طرب رسید می

 

آهنگ لری بردیا مهرآرا به نام مرغ جو 

متن آهنگ :

حفار عشق تو جوری منه ژار پکر کرده…که مرغ جون شیرینم هوای بال پر کرده

غریویم میا د مین شهر خوم هم

وقتی دم دیری مری هر کس که می شناختم د ای حونه سفر کرده

نفسم دیاریا وا صد هزار منت نیا وا سر..و طوریکه من دلتنگ فدانه جو و سر کرده

چنو که ماتم دیری تو دامو گیره که عمری…منه نیه داغ ایقه هوکاره چمر کرده

آهنگ لری گل مجلس با صدای بردیا مهرآرا

متن آهنگ :

خوش اومای و مالگم تو ا تنیا ستاره ام….امیدم عزیزم تونی عمر دوارم

بگردی و شادی د دنیا وی قشنگی..د دنیا تا که هیست و ای خوش آو رنگی

بیا شمعیانه پف کو عزیزم حونمونم…تا صد سال زنه بای مه هم وا تو بمونم

در حونه عمرت وری غصه بونی…تا وقت هیست و خوشحالی بخنی

و هرجا که میری و دورت کر داوات…بگرده زمونه شو روزش و دل هات

وری کیکنه لت کو شیرینی به و مردم…تو بو و گل مجلس تا خوم دورت بگردم

آهنگ لری کشکو 

متن آهنگ :

دو تنیا داریم لو کشکو…مه هام د ای کو تو های د او کو

براور یک دل ویک بستیم…د تولمونه ویک نرسیم

مینه مین و تو کشکو چی میکه…که دسمو ویک بر نمیکه

دلگیر کشکو پاوون خاکیم…ریمو د ری یک سی یک حلاکیم

هر دو منیمه دی کار کردار….دو جا اسیر دو جو گرفتار

عشق منو تو هر دو و میله..و یک میرسیم ار کشکو بیله

کشکو امو بی تا بگوارم…یه دوس دیری و لا تو دارم

کشکو اَمو به وا ای لف آوت..نفرینت میکم حشک بووه آووت

دخیلتم بو پات باووسم..چی دیمی تشنه دیدار دوسم

 

آهنگ لری بردیا  به نام هه لاو 

متن آهنگ :

ار دوس منی حرفت وه راسه…خدا یکیکه دوس یکی خاصه

هه لاو هه لاو هه لاوه هه…نار چی شنیا خرمو باد مه

غم چاشتم غم شم غم توشه رامه…غم کارونسرا شو منزلگامه

هه لاو هه لاو هه لاوه هه…نار چی شنیا خرمو باد مه

هه داد هه بیداد کار چیه ژ دس..مینا شکسته نمیو پیوس

هه لاو هه لاو هه لاوه هه…نار چی شنیا خرمو باد مه

آهنگ لری بردیا مهرآرا به نام سرو  

متن آهنگ :

اری بزران بزارن بزارن برشام….ای ای بزران برشام

اه چیمت کتم اشکامه و ریشام….ای ای اشکامه و ریشام

اه یه اوه تو چیام چی پلی ور اوه…..وه دست گیریت چی په ته وش کیام

ای ای چی په ته وش کیام

ای ای بزران بزران بزران سیلت….ای ای بزران سیلت

کهتمه وهه گوریه قیل چی میلت….برا قیل چی میلت

مه دونیا ها سر گوار جون کنن

بچم یا بوسم ها اره چه میلت….ای ای ها اره چه میلت

هه بنا بنا اره که تینی آوون

اره تونه گه برا هونه رهشاوم…..شو سر مه منم برا وه سر بالش

تمار زو یهمه واله تو باینه خواونم….تمار زو یهمه برا تو باینه خواونم

هه بنا بنا برا بو تا بخنیم

کراسه خسه هه واله اه وره بهکنیم…..شونه شون بوسیم برا دس یک بگریم

اره ساز دول برا شادی بژنیم

آهنگ لری روزگار

متن آهنگ :

میهردیم نون پنیر شیره….کیخا حونتو هرگز اری نمیره

اسب و زین کقاژ بازی و لو شونمو…می باختیم د راحت و کور جونو

بعدشم مینشسیم و سیت بیارم….میهنیم که هر چی دارم سی تو دارم

هر چی دارم سی تو دارم تو عزیزکه حونمی…دور خیمت گل بکرام تو بوته رازونمی

آخر سالو چارشمه سوری…دوسی کردن گردیله گیری

هکه عد میما حونه خوشبو بی…خدایا چنی روزگار خو بی

می بستیم قطار و قه تفنگ بو وا شو…میرتیم سیزه و در وا قوم و خیشو

روزامو ه چی بهار سوز قشنگ بی….کووه باغ و دشت و صحرا رنگ و رنگ بی

کاش که او روزا هم دوره بیا….غم پر بیره د هیچوقت نیا

آهنگ لری بردیا مهرآرا به نام درد دیری 

متن آهنگ :

شو روز سوار بالم مرغ خیالیم من تو …د دو روز ای زمونه چه نیمه جونیم من تو

تونی عشق منو جون منو دین دنیام…منو تو همه دنیا وا قشنگیشه نمیهایم

چه بی کش مووه پاسا روزیا سوز جونی..وایکه درد دیری د یکه دونم و دونی

آهنگ لری بیتیا قدیمی از بردیا مهرآرا 

متن آهنگ :

بِیتیا قدیمی کُل غریو بینَه
دَ نمی گَردَن سینَه و سینه
زنگیا “بِزِران” بی صدا بیَه
“نازِک صِه مهدی” بی وفا بیه
هِه داد “دِتِ خاص” زِلف تاو نِمِئَه
سِلامِش میکی جِواو نِمئَه
کُچکِلَه شیراز”، ” میمِزام بِینا
پُر دِلشو غَمَ، مَنِنَ تَنیا
مریم نیر مَمِه” گُلوَنی نازار
هر چی میگردَ دِ مینِ بازار
هرچی سِیل میکَه وِ دور و وَرِش
گُلوَنی دَ نی بَکَ دِ سرش
حالو گَنِم خَر” دَ نی دیارِش
دُختر جوم وِ دَس ها سر مزارش
ها شیوِ میکه “دختر چش اِشگار
آینَه اِشگِسَه ، زلفش ناتیمار
ها میگِریوَ د پا کوه کَوَر
تا دِ کِرَمی بِئیرَ خَوَر
کُش طلا نازار یغَه دِریَّه
دِ وختی داغِ کِرَمین دیَه
هِه سوزَه سوزَه”، زنگِم زِرِسَه
“لَرزِم لَرزانمَه” دِلِم اِشگِسَه
اَرِ “قِدَم خیر” مَر تو های کجا؟
اِ “کوش مخملی” ، چتِر چی حنا
وِری تا دِ سر کولا بَوَنیم
وا یک بوئیم وُ وا یَک بَخَنیم

آهنگلری هوار از بردیا مهرآرا 

تنظیم: فرشاد سیفی

متن آهنگ :

اری خدا خوش دونه یه عمره هام و پا تو
بیا امید جونم تا بشینم و سا تو
أرئ هوار اِ هوار درد و غمت پیرم کرد
أرئ خواو و خیالت یهو زمیگیرم کرد
أرئ مه چش و ره تم عزیزم تا تو بیایی
نوِنم تو افتاوی، لر تی وی، ولله یا قرص ماهی
أرئ هوار اِ هوار درد و غمت پیرم کرد
أرئ خواو و خیالت یهو زمیگیرم کرد
چشیام د انتظار و دلم داره میمیره
یه روز میای سراقم مِینی که خیلی دیره
أرئ هوار اِ هوار درد و غمت پیرم کرد
أرئ خواو و خیالت یهو زمیگیرم کرد

آهنگ لری سیل چیشات از بردیا مهرآرا 

متن آهنگ :

هنی هم سیل چشیات پر د شوقه
بیا ماهم که دل هوکاره طوقه
هنی هم سیل چشیات پر د رازه
اسیر سر، لر تی وی، و زیر اخم و نازه
بیا باور کو ئی دل سیت هلاکه
چنونه چی غریوی دیر د خاکه
تو ماه آسمون عاشقیمی
بلیز گل‌نشون عاشقیمی
هنی هم چش‌ و ر‌هت می‌مونه ئی دل
گرفتار و پکر ، دیوونه ئی دل

آهنگ لری کشگو از بردیا مهرآرا 

متن آهنگ :

دو تنیا داریم د لوئه کشگو
مه هام د ئی کو، تو های د او کو
براور یک دل و یک بستیم
د طوئلمونه و یک نرسیم
مینه من و تو کشگو چی میکه؟
که دسم، لر تی وی و یک بر نمی که
دلگیر کشگو، پابنِ خاکیم
ریمو د ری یک ، سی یک هلاکیم
هر دو منیمه دی کار و کردار
دو جا اسیر و دو جو گرفدار
عشق من و تو هر دو و میله
و یک میرسیم ار کشگو بیله
کشگو امو به تا بگوارم
یه دوس دیری و لا تو دارم
کشگو امو به وا ئی لفاوت
نفرینت میکم حوشگ بوعه آوت
دخیلتم بیل پاته بئوسم
چی دئمی تشنه دیدار دوسم

آهنگ لری کلدر از بردیا مهرآرا 

متن آهنگ :

کلدر اِ اشکفت کهنه سال پیر

إ سجلد گم‌ بیه دورون دیر

کلدر إ میراث سالیا نادیار

پستوء پر رمز و راز روزگار

جو پناه امن و امون روز جنگ

جامالگه جامنه د دورون سنگ

ها و یادت زمسون یخ بنو

کم تژگات میشسن پیر و جوو

گرمی تژگات تش سلی بیه

دس یاری د مل لیلی بیه

آهنگ کهنه شراو از بردیا مهرآرا

متن آهنگ :

کهنه‌شراو چشیا تو کرده مسم
رته د ویرم حونه‌تو کی بیٔیره دسم؟
میٔسم و موفتم یِمِجو، توءدار و بیمار
دم میزنم د دردیام وا دار و دیوار
میل گریوه دم و دم ، کس نی دیارش
بارون غصه تُ و تُ ، سا نی د کارش
نرو د خاطر نازنین، برس و دادم
چی یاد روزیا کوچکی، ها موره بادم
حقه د یٔی شوگار سیٔ سر وم درآری
اور خطاپوش وختشه که وم بواری

آهنگ چاتول از بردیا مهرآرا 

شعر: حجت اله مهدوی
آهنگ: حامد فیضیان

متن آهنگ :

هر صو که نسیمَ مِه أر سلسله کاکولت
عطرَ ماوَه حاکم أر زیبایی چاتولت

إ دشت بی آو حشگی أر تویم خوا باوژی
وختی ماوه سرخرمو، عطر گلَه محصولت

توزَ ماوَه مِرواری أر اُورِ کرم بوینئ
أر قامتِ وژ هر صو واریِنِ نم نولت

إ لیلی کولادل سرمنزلِ رِیواری
آوارئِه مجنون أر دور و وَرِ جا چولت

آهنگ یار نازنین از بردیا مهرآرا 

متن آهنگ :

بی تو نتونم زنه بمونم یار نازنینم
تونی مونسم یَنه دونِسم عشقت ها دِ خینم
یار نازارم کم به آزارم طاقتم تمومه
زینه ای بی تو، بی چَش سی تو ، سِیْ مه دی حرومه

 

آهنگ یار عزیز از بردیا مهرآرا 

شعر: عزیز نادری
آهنگ: حامد فیضیان

متن آهنگ :

کی اِم وا تو بغیر از خنه زارئ؟
دِ ظاهر خو، د باطن بیقرارئ

بخن وِم خو، بخن، حق داری إ دوس
د تو نارم بجز یَه انتظاری

تونی تنیا کس و کارم د دنیا
مِنی غیر از تو کس نارم د دنیا

نرو که وا تو خوش بی روزگارم
بیا که بی تو بیزارم د دنیا

پریشونم د بی سامونیِ دل
د حال و روز و سرگردونی دل

گل شادی بیه پرپر د وختی
که بیمه یار جونی جونیه دل

آهنگ کوچ هُمراز از بردیا مهرآرا

شعر: حجت اله مهدوی
آهنگ: حامد فیضیان

متن آهنگ :

زمونِ کوچِ هُمرازَ خَمینِم

عزیز اِ فکرِ جاوازَ (جابجایی) خمینم

بِچو! زوی مطرب و ساقی پیا کَ

هِلاجِم ناله ی سازَ خمینم

اَرا یَ پکر و آشفته حالم

گلارَم تا سحر وازَ خمینم

دلِ مِ بی حضورِ نازنینِم

اسیرِ پنجه ی بازَ خمینم

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تشخیص ربات نبودن *

ما برای بهتر ارائه دادن خدمات به شما بازدیدکننده محترم از کوکی مرورگر استفاده می کنیم.