آرشیو دسته بندی: هخامنشیان-ساسانیان

خرم آباد دوره هخامنشیان تا ساسانیان

زمان مطالعه این مطلب تنها: 4 دقیقه خرم آباد در زمان حکومت هخامنشیان بخشی از حکومت کاسی‌ها به‌شمار می‌آمد و هخامنشیان هنگام حرکت از بابل به سوی همدان، ناچار از منطقه لرستان عبور کرده و به کاسی‌ها باج پرداخت می‌کردند

ما برای بهتر ارائه دادن خدمات به شما بازدیدکننده محترم از کوکی مرورگر استفاده می کنیم.