انجمن کیهان شناسی خرم آباد در تاریخ 7 اسفند 1385 در اداره ثبت خرم آباد به شماره 154 به ثبت رسید . این مرکز علمی تحقیقاتی تنها مرکز آموزش ستاره شناسی در استان لرستان و تنها مرکز رسمی در غرب کشور می باشد . این موضوع برای شناخت بیشتر منجمان استان لرستان و همفکری آنها در این تالار گفتگو با هدف ترویج علم انجام می پذیرد .