آرشیو دسته بندی: ملوک‌الطوایفی

خرم آباد در دوره ملوک الطوایفی

زمان مطالعه این مطلب تنها: 6 دقیقه خرم آباد در دوره ملوک الطوایفی خرم آباد در دوره ملوک الطوایفی،شرح وقایع خرم آباد در دوران پس از اسلام ،دوران حکومت آل حسنویه، دوران اتابکان لر کوچک و گسترش فرمانروایی و پیدایش اتابکان لر و اسامی حاکمان اتابکان می پردازیم پس از اسلام نام شاپورخواست در کتاب‌های قدیمی تا سال ۶۲۲ هجری (اوایل قرن […]

ما برای بهتر ارائه دادن خدمات به شما بازدیدکننده محترم از کوکی مرورگر استفاده می کنیم.