آرشیو دسته بندی: ملوک‌الطوایفی

خرم آباد دوره ملوک الطوایفی

زمان مطالعه این مطلب تنها: 6 دقیقه خرم آباد دوره ملوک الطوایفی،شرح وقایع خرم آباد در دوران پس از اسلام ،دوران حکومت آل حسنویه، دوران اتابکان لر کوچک و گسترش فرمانروایی و پیدایش اتابکان لر و اسامی حاکمان اتابکان می پردازیم

ما برای بهتر ارائه دادن خدمات به شما بازدیدکننده محترم از کوکی مرورگر استفاده می کنیم.